Centrum voor Ambulante Revalidatie

ADHD

Een ADHD kind kenmerkt zich door moeilijkheden op 3 gebieden:

1. Aandachtsstoornissen: het kind is snel afgeleid, lijkt vaak niet te luisteren, kan zich moeilijk blijven concentreren.

2. Impulsiviteit: het kind handelt zonder na te denken, is ongeduldig, fladdert van de ene activiteit naar de andere, kan zich moeilijk intomen.

3. Overbeweeglijkheid: het kind beweegt overmatig, het kan niet stilzitten, is rusteloos en overactief.

Deze kenmerken zijn voor de leeftijd van zes jaar aanwezig. Het gedrag moet in tenminste twee situaties voorkomen en minstens zes maanden duren. Deze problemen komen voor in een mate die niet past bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Als gevolg van de zeer zwakke aandacht hebben zij vaak schoolse problemen. De schoolse achterstand wordt binnen de logopedie bijgewerkt. Hun impulsiviteit en overbeweeglijkheid zorgen voor irritatie en onbegrip, waardoor conflicten, zowel met leeftijdgenoten als volwassenen, vaak voorkomen. Binnen de individuele psychotherapeutische behandeling ligt de klemtoon op het verbeteren van de werkhouding en de zelfcontrole. Hierbij wordt aangeleerd hoe het kind zichzelf beter kan structureren om een probleem goed op te lossen, zowel voor wat betreft schoolse opgaven als bij conflicten. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Tenslotte is ouderbegeleiding vaak een noodzaak: ouders hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning bij de opvoeding van hun ADHD-kind. Andere secundaire problemen op het vlak van de fijne en grove motoriek zoals onhandigheid, zwakke schrijfmotoriek, … worden opgevangen door de kinesitherapeut en ergotherapeut.

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: