Centrum voor Ambulante Revalidatie

Laryngectomie

Als kanker ter hoogte van de larynx (strottenhoofd) wordt vastgesteld in een vergevorderd stadium, is de chirurg vaak verplicht tot een volledige wegname van het strottenhoofd. Dit is totale laryngectomie. Het strottenhoofd heeft 3 verschillende functies: slikken, ademhalen en geluid voortbrengen. Deze chirurgische ingreep heeft dus enorme impact op het algemeen functioneren van de patiënt. Na de operatie kan hij niet meer door de mond of neus ademen. Blazen, fluiten, niezen, snuiten zijn niet of nauwelijks meer mogelijk. De reuk- en smaakzin is sterk verminderd, doch het meest ingrijpende gevolg is het verlies van de stem. In functie van het begeleiden van het verwerkingsproces en het aanleren van nieuwe spreektechnieken wordt postoperatief een multidisciplinaire therapie gestart. Dit team kan bestaan uit een NKO-arts*, psycholoog, sociaal assistent en logopedist. De patiënt leert opnieuw praten (slokdarmspraak, knoopspraak, via cervox…) en leert ook de barrières overwinnen en deze nieuwe manier van spreken gebruiken in een diversiteit van situaties. Het verwerkings- en aanvaardingsproces wordt zo goed mogelijk ondersteund. Deze intensieve begeleiding heeft als einddoel de patiënt opnieuw zo optimaal mogelijk te laten functioneren binnen zijn eigen leefwereld.

*NKO-arts: Neus Keel Oor-arts

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: