Centrum voor Ambulante Revalidatie

Missie

Het maatschappelijk doel van de VZW is statutair omschreven in Art. 3 van de statuten:

“De vereniging heeft tot doel de verbetering van het lichamelijk en/of psychisch welzijn van elke hulpbehoevende na te streven.”

Praktisch

Het centrum heeft tot doel de (re)integratie van onze doelgroepen te bevorderen in alle maatschappelijke contexten.

Dit betekent concreet:

  • Het optimaal begeleiden van de hulpvrager bij zijn/haar problematiek door het verlenen van ambulante hulp en instaan voor diagnostiek en/of behandeling en/of doorverwijzing
  • Het opstellen en uitvoeren van een multidisciplinair revalidatieplan op maat van elke hulpvrager die beantwoordt aan de doelgroepen van het centrum, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkeld worden
  • De pedagogische ondersteuning aan het gezin van de hulpvrager, dat er om verzoekt
  • De samenwerking met personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstelling nastreven

Daarbij wil het centrum prioritaire accenten leggen op:

  • De vroegtijdige revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd
  • De revalidatie van kinderen en jongeren die omwille van hun stoornis of handicap het risico lopen op een onvoldoende of gebrekkige maatschappelijke integratie
  • Het benaderen van de hulpvrager met respect voor de eigen unieke identiteit en waarden
  • Het ernstig nemen van elke hulpvraag en deze in de mate van onze mogelijkheden beantwoorden
Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: