Centrum voor Ambulante Revalidatie

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Wat is een Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH

Een niet aangeboren hersenletsel – of NAH – is een hersenbeschadiging die leidt tot een plotselinge en duidelijke breuk in de levenslijn.

Het leven zoals men het kende of zoals men verwachtte dat het zou evolueren, wordt ingrijpend verstoord.

Oorzaken

Zowel bij volwassenen als bij kinderen kan NAH verschillende oorzaken hebben: een (verkeers) ongeval, een tumor, een CVA of beroerte, een hersen(vlies)ontsteking, …

Gevolgen

De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Door het hersenletsel ondervindt men een aantal problemen die zowel opvallend als eerder verborgen aanwezig kunnen zijn.

 • De lichamelijke en communicatieve gevolgen
  zijn het meest zichtbaar (verminderde mobiliteit, spraak- en taalproblemen,
  problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten).
 • Stoornissen in aandacht, geheugen en redeneren zijn
  eveneens vrijwel steeds aanwezig, maar minder zichtbaar. Toch kunnen deze ook
  een ernstige belemmering betekenen in het dagelijks functioneren. Emotionele problemen mogen hierbij niet uit het oog verloren worden.

Wat na het ontslag uit het ziekenhuis
Het belang van ambulante revalidatie

Pas nadat men thuiskomt na het verblijf in het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling worden de problemen en de beperkingen duidelijker.

Op dit moment kan u beroep doen op ambulante revalidatie.

Door training kan de zelfredzaamheid, de communicatie en de motoriek verbeteren.

Cognitieve vaardigheden kunnen geoefend worden en gedrag en emoties kunnen gestuurd worden.

De patiënt en de omgeving krijgen ondersteuning bij het emotioneel verwerken van de nieuwe situatie.

Hoe wij te werk gaan

Aanmelding

De aanmelding gebeurt op verwijzing door de behandelende specialist, de huisarts of het ziekenhuis. U kunt vanzelfsprekend ook op eigen initiatief contact opnemen.

Revalidatie

Na een intakegesprek wordt, op basis van de mogelijkheden, de ernst van de problemen en de wensen van de patiënt en de familie, een multidisciplinair behandelingsplan opgesteld.

In de behandeling die daarop volgt, kan gewerkt worden aan:

 • de taal, de spraak, het lezen en schrijven
 • het gehoor
 • de motoriek
 • het geheugen, de waarneming, het denken, de aandacht
 • het opnieuw aanleren van dagelijkse en huishoudelijke activiteiten
 • het zoeken naar een geschikte vrijetijdsbesteding
 • de emotionele verwerking, dit zowel voor de patiënt als zijn omgeving
 • het herwinnen van de zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde

Ons centrum biedt eveneens administratieve ondersteuning:

De maatschappelijk werker helpt bij het oplossen van praktische problemen. Aangezien het revalidatiecentrum een overeenkomst heeft met het RIZIV betaalt u enkel een remgeld per revalidatiedag. Indien u recht heeft op een verhoogde tussenkomst, betaalt u geen remgeld.

 

 

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: