Centrum voor Ambulante Revalidatie

Onderzoek & aanpassing hoorapparaten

Na een klinisch-audiologisch onderzoek bij een NKO-arts verstrekt de arts indien nodig een voorschrift voor een proefperiode met hoorapparaten. Met dit voorschrift komt de cliënt bij de audicien/audioloog, die op basis van de audiometrische gegevens de meest geschikte hoorapparaten zal selecteren.

De technologische evolutie wordt nauwgezet op de voet gevolgd om een zo goed mogelijke service te kunnen waarborgen.

Dan volgt er een aanpassing en de cliënt mag de hoorapparaten minimum 14 dagen op proef uitproberen.

Nadien worden de bevindingen besproken en wordt het apparaat verder bijgeregeld.

Het evaluatieproces is dus een belangrijke stap om te komen tot de meest geschikte instelling van het apparaat.

De aanvraag voor terugbetaling van het hoorapparaat wordt door de audicien/audioloog naar de mutualiteit opgestuurd. De tegemoetkomingen van de mutualiteit zijn wettelijk bepaald. Wij zijn volledig erkend door het RIZIV.

 audio 2 04 2013
audio 1 04 2013
Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: