De vereniging

Horizon is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 8 mei 1978 door dhr. Erwin Franceus en dhr. Marc Van Ongeval.

Het bestuur bestaat uit:

Raad van Bestuur Voorzitter
Mevr. Daniëlle Coesens
Secretaris
Mevr. Christine Noté
Afgevaardigde-bestuurders
Dhr. Erwin Franceus
Dhr. Marc Van Ongeval
Leden
Dhr. André Ramaut
Mevr. Rosanne Van Ongeval
Dhr. Dany Merckaert
Dhr. Jean-Paul Wagelmans
Mevr. Franceus Kelly

 

Algemene vergadering Leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met:
Dhr. Marc Van Landuyt
Dhr. Franceus Joeri