Centrum voor Ambulante Revalidatie

Stotteren

Stotteren is een complex probleem. Het gaat om een stoornis in de timing van de spraakbewegingen, een stoornis welke de stotteraar in aanleg heeft meegekregen. Gespecialiseerd onderzoek is van groot belang om zo vroeg mogelijk een goede begeleiding van ouder en kind mogelijk te maken. Stotteren ontstaat immers op kleuterleeftijd, 50% van de kinderen die ooit gaan stotteren doen dit reeds vóór de leeftijd van vier jaar. De gulden regel is dan ook: “Hoe jonger je er bij bent, hoe beter. Niet afwachten maar actie ondernemen.” Daarom moet de ongerustheid van ouders ernstig genomen worden. Wanneer zij immers bezorgd zijn, is daar ook meestal reden toe en is verder onderzoek en begeleiding van zowel ouder als kind aangewezen. Stotteren kan in vele gevallen aanleiding geven tot sociaal-emotionele problemen (bv. spreekangst, onzekerheid, …), vooral naarmate het kind ouder of het stotteren ernstiger wordt. Daarom wordt in ons centrum naast de logopedische therapie ook psychologische en sociale begeleiding voorzien.

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: