Centrum voor Ambulante Revalidatie

Waarden

  • geloof in de unieke eigenheid van de hulpvrager en/in zijn omgeving
  • geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind of elke jongere
  • respect voor de culturele en filosofische waarden van de hulpvrager
  • respect voor de privacy van de hulpvrager en zijn omgeving
  • het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener
  • vertrouwen in en wederzijds respect voor de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers
  • geloof in het belang van een goede samenwerking van onze medewerkers
  • professioneel handelen, gekenmerkt door grote openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
  • continu streven naar verbeteren van de hulpverlening
  • continu verbeteren van de infrastructuur met een grote alertheid voor nieuwe ontwikkelingen
Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: