Hieronder verstaan we een aantal stoornissen met problemen op het domein van sociale interactie, communicatieve vaardigheden, verbeelding en soepelheid in handelen en denken. Deze kinderen begrijpen taal bijvoorbeeld letterlijk, kunnen zich moeilijk inleven in gedachten van anderen en gaan vaak op in hun eigen leefwereld. Door steeds weer dezelfde handelingen en bewegingen, gewoontes of interesses –stereotypieën en rituelen- proberen ze veiligheid en voorspelbaarheid voor zichzelf te creëren. De verschijningsvorm varieert naargelang de leeftijd, het taal- en mentaal niveau. Binnen het revalidatiecentrum worden zowel deze kinderen als hun ouders begeleid. We bieden behandeling met oog voor participatie, coaching, psycho-educatie, ondersteuning bij schoolse vaardigheden, organisatie en planning, executieve functies, sociaal-communicatieve vaardigheden (individueel of in groep), relaxatie, motorische vaardigheden, vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid ….

Multidisciplinaire therapie kan als aanvulling op het onderwijs een belangrijke bijdrage leveren in het stimuleren van de ontwikkeling van een kind met autisme.