Beste ouders,

 

Eén van de belangrijkste richtlijnen van de hoge gezondheidsraad schrijft voor dat er bij persoonlijke contacten een minimale afstand van anderhalve meter moet gerespecteerd worden. 

Aangezien dit onmogelijk is bij de therapie met uw kind zien wij ons genoodzaakt om de face à face therapie in onze CAR vanaf morgen donderdag 19 maart 2020 en alvast tot en met de paasvakantie, niet meer te laten doorgaan. MAAR we zullen dit op een andere manier organiseren: nl. vanop afstand.

We zullen u regelmatig contacteren om de nodige afspraken te maken op welke manier we u en uw kind op een coronaveilige manier kunnen ondersteunen.

Ouder- en netwerkcontacten kunnen nog doorgaan omdat volwassenen onder elkaar de nodige afspraken rond afstand en hygiëne gemakkelijk kunnen respecteren.

Voor alle duidelijkheid: ons centrum blijft ter uwer beschikking en we willen de therapie verder laten doorgaan maar dan wel via elektronische weg (email, Messenger,…).

Om alles dienaangaande goed te kunnen organiseren vragen wij u ons zo spoedig mogelijk te laten weten of u wenst dat uw kind tijdens deze corona periode via elektronische weg begeleiding krijgt. Wij hebben het liefst dat u dit meldt via email (info@horizonvzw.be), maar als dat echt onmogelijk is, kan dat ook telefonisch (054/41 54 54).

Indien u verdere begeleiding wenst zal de dossierverantwoordelijke van uw kind zeer binnenkort met u contact opnemen en afspraken met u maken rond de begeleiding van uw kind.

In geval u vragen hebt of in geval van specifieke of dringende noden m.b.t. uw revalidatieprogramma aarzel tevens niet om ons te contacteren.

Graag in het onderwerp van de mail vermelden aan wie uw vraag gericht is. Op deze manier zijn wij permanent bereikbaar, ook bij afwezigheid van het personeelslid.

Hoe lang deze face à face onderbreking nog noodzakelijk zal zijn is afhankelijk van de evolutie van het COVID-19 virus en de richtlijnen van de overheid.

MAAR in deze uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona epidemie blijft CAR Horizon geopend en blijven we de zorg garanderen.

Zaterdag 21 maart 2020 zullen wij gesloten zijn.

Vanaf volgende week 23/03/2020 tot en met de paasvakantie (19/04/20) zal ons centrum enkel nog open zijn van maandag t/m donderdag van 09u00 – 12u30 en van 13u00 – 17u00.

In ieder geval vragen wij u nooit naar CAR Horizon te komen indien u of één van uw huisgenoten ziekteverschijnselen vertoont (neusloop, keelpijn, hoesten, niezen, koorts).

Wij blijven beschikbaar voor jullie om ervoor te zorgen dat we samen deze uitzonderlijke periode op een goede manier kunnen aanpakken.

Draag zorg van jullie zelf en jullie gezin,

Vriendelijke groeten

Namens het team van Horizon

Erwin Franceus           Marc Van Ongeval

Directeur                     Directeur