Gedragsstoornis

Een gedragsstoornis is een ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen afwijkend, zeer moeilijk gedrag vertonen in verschillende omgevingen (vb. normen en regels overtreden, agressie, diefstal, liegen, ongehoorzaam,…). Hun gedrag treedt vaak al een lange tijd op en heeft een nadelige invloed op hun functioneren thuis, op school, ..

De ernst en de duur van de kenmerken zorgen mee voor het verschil tussen een gedragsprobleem en een gedragsstoornis.

Bij de gedragsstoornissen kunnen we een onderscheid maken tussen:

  • Oppositional Defiant Disorder (ODD)
    Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, opstandig en ongehoorzaam, maar niet gewelddadig.
  • Conduct Disorders (CD)
    Kinderen met CD vertonen asociaal gedrag, zonder respect voor de rechten en gevoelens van anderen.

Kinderen en jongeren met een gedragsstoornis komen regelmatig in de problemen.

Op sociaal gebied, omdat hun leeftijdsgroep hen vaak buitensluit.

Op cognitief gebied is er uitval op bepaalde gebieden of een leerachterstand over de gehele linie.

Op emotioneel gebied, omdat het moeilijk voor hen is normale relaties aan te gaan en voortdurend een gevoel kunnen hebben van benadeling en uitsluiting.