Hersenverlamming (CP)

Cerebrale parese (CP) of hersenverlamming is een verzamelnaam voor een groep van blijvende, niet-progressieve aandoeningen in de ontwikkeling van houding en beweging.
Cerebrale parese of hersenverlamming wordt veroorzaakt door een letsel dat optreedt tijdens de ontwikkeling van de hersenen en kan zowel voor, tijdens als na de geboorte ontstaan. Die beschadiging kan op verschillende wijzen tot stand komen (zuurstofgebrek, infectie, trauma, teratogene stoffen, bilirubine, …).

De hersenbeschadiging verhindert berichten die van de hersenen naar het lichaam en van het lichaam naar de hersenen worden gezonden. De aard en de ernst van de symptomen verschillen van kind tot kind en zijn afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de ernst van de beschadiging.

De motorische problemen gaan vaak samen met stoornissen van de motoriek, cognitie, communicatie, perceptie, en/of gedrag.