Complexe leerstoornis

Een complexe leerstoornis is een ontwikkelingsstoornis die deze van de ‘zuivere’ leerstoornis (lees- schrijf- rekenproblemen) overstijgt omwille van een onderliggende ontwikkelingsproblematiek. Vaak is er ook sprake van aandachts-, sociaal-emotionele, motorische problemen, coördinatieproblemen.

Sommige kinderen hebben een zuivere leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie. Niet elk lees- en schrijfprobleem is echter dyslexie, niet elk rekenprobleem dyscalculie.

Kinderen met dyslexie vertonen ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling”. Dyslectici hebben, zelfs als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen.. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie; het komt voor bij een normale of zelfs hoge intelligentie.

Enkele kenmerken van dyslexie zijn: moeite met het leren lezen, leest veel fouten, moeite met het onthouden van de klank van de letters draait letters of de volgorde van letters om tijdens het lezen of schrijven, slecht en/of traag handschrift, moeite met overschrijven, veel spellingfouten, niet toepassen van de spellingsregels…

Men spreekt van dyscalculie wanneer kinderen problemen hebben met het verwerken van informatie die te maken heeft met getallen, cijfers en bewerkingen, ondanks een normale intelligentie. Deze rekenstoornis gaat dikwijls samen met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, kloklezen, gebrek aan inzicht, …