Mentale beperking

De ontwikkeling van kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden verloopt over de ganse lijn duidelijk trager dan normaal mag verwacht worden. Naast de problemen op het vlak van taal en motoriek vertonen deze kinderen vaak gedragsproblemen.