Niet-aangeboren hersenletsel

Een niet aangeboren hersenletsel – of NAH – is een hersenbeschadiging die leidt tot een plotselinge en duidelijke breuk in de levenslijn.

Het leven zoals men het kende of zoals men verwachtte dat het zou evolueren, wordt ingrijpend verstoord.

Zowel bij volwassenen als bij kinderen kan NAH verschillende oorzaken hebben: een ongeval, een tumor, een CVA of beroerte, een hersen(vlies)ontsteking, …

De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Door het hersenletsel ondervindt men een aantal problemen die zowel opvallend als eerder verborgen aanwezig kunnen zijn.

  • De lichamelijke en communicatieve gevolgen
    zijn het meest zichtbaar (verminderde mobiliteit, spraak- en taalproblemen,
    problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten).
  • Stoornissen in aandacht, geheugen en redeneren zijn
    eveneens vrijwel steeds aanwezig, maar minder zichtbaar. Toch kunnen deze ook
    een ernstige belemmering betekenen in het dagelijks functioneren. Emotionele problemen mogen hierbij niet uit het oog verloren worden.

Pas nadat men thuiskomt na het verblijf in het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling worden de problemen en de beperkingen duidelijker.

Op dat moment kan u beroep doen op ambulante revalidatie.

Door training kan de zelfredzaamheid, de communicatie en de motoriek verbeteren.

Cognitieve vaardigheden kunnen geoefend worden en gedrag en emoties kunnen gestuurd worden.

De patiënt en de omgeving krijgen ondersteuning bij het emotioneel verwerken van de nieuwe situatie.

De aanmelding gebeurt op verwijzing door de behandelende specialist, de huisarts of het ziekenhuis. U kunt vanzelfsprekend ook op eigen initiatief contact opnemen.

Na een intakegesprek wordt, op basis van de mogelijkheden, de ernst van de problemen en de wensen van de patiënt en de familie, een multidisciplinair behandelingsplan opgesteld.