U hoort niet goed meer?

Uw kind heeft leerproblemen?

Centrum voor Ambulante Revalidatie

Logopedie

Psychotherapie

Medische Consultaties

Neus-, keel-, oorarts

Sedert 9 juni werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

We zijn nu terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.

Dit betekent dat we al onze activiteiten kunnen hernemen maar dat we hierbij wel de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen consequent moeten blijven respecteren. Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

Tevens moet het CAR beschikken over een registratiesysteem in het kader van contactopsporing.  Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt.

 

Voor meer info mbt corona richtlijnen: klik hier!

Klik hier voor Hoorcentrum De Kim

CAR Horizon Centrum voor Ambulante Revalidatie

Een gesprek met de directie of maatschappelijk werker kan u verder helpen op uw zoektocht.

Niet Aangeboren Hersenletsel Mentale beperking Autismespectrumstoornis Complexe ontwikkelingsstoornissen Complexe leerstoornis A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Gehoorstoornis Gedragsstoornis Hersenverlamming (CP)

Hoorcentrum De Kim

Vraag een gratis gehoortest aan of start met onze online vragenlijst.

Hoorapparaten

Bescherm- of slaapoordoppen op maat.

Hulpmiddelen voor slechthorenden.

De Kim Onderzoeks- en behandelingscentrum

Binnen De Kim vzw kan men terecht voor de Dienst Logopedie, Psychotherapie of onze Medische dienst