Centrum voor Ambulante Revalidatie

Welkom

Hartelijk welkom op onze website. Wij vertellen u op deze en de volgende pagina’s graag iets over onze werkzaamheden, missie, teamleden en andere wetenswaardigheden. Onze diensten kennen een jarenlange traditie, waarbij innovatief denken over de zorg en welzijn van onze patiënten van meet af aan op de voorgrond heeft gestaan.

CAR Horizon werd opgericht in 1978 door, en staat onder leiding van:

Dhr. Erwin   Franceus Directeur Klinisch Psycholoog / Criminoloog Tabakoloog Afgevaardigde bestuurder

Dhr. Marc   Van Ongeval Directeur Kinesitherapeut Afgevaardigde bestuurder

Op 17 september 1978 werd op de Hoge Buizemont 245, te Geraardsbergen (villa van het sana) gestart met een eerste revalidatiecentrum (Psy centrum). In 1980 kwam daar het Centrum voor spraak-, taal-, leer- en gehoormoeilijkheden (Nok centrum) bij. In 1994 werd De Kim v.z.w. opgericht als onderzoeks- en preventiecentrum. Later kwam er ook een HOORCENTRUM bij. Sinds 1995 hebben wij onze intrek genomen in een modern en aangepast gebouw, gelegen in de Oudenaardsestraat 215 te 9500 Geraardsbergen. In januari 2010 zijn het Nok centrum en het Psy centrum gefuseerd tot CAR Horizon (Centrum voor Ambulante Revalidatie). Ondertussen hebben wij reeds een lange weg afgelegd. * Bij de oprichting stelden wij 5 mensen tewerk. Inmiddels is dit meer dan vertienvoudigd. * Ondertussen hebben wij ook ongeveer 8.000 hulpzoekenden in de mate van onze mogelijkheden geholpen en bijgestaan. Revalidatiecentra situeren zich in de tweede lijnsgezondheidszorg. Deze instellingen verlenen dus ambulante hulp (= geen nachtverblijf) en staan in voor specifieke diagnostiek, begeleiding en behandeling. Revalidatie staat ook voor integrale hulpverlening. Daartoe beschikken wij over een multidisciplinair team met een medische, paramedische, psychologische, pedagogische en maatschappelijke inbreng. Onze diensten zijn bijna het hele jaar door open, dus ook tijdens de (meeste) schoolvakanties. Wij onderzoeken en behandelen mensen uit Geraardsbergen, Lierde, Brakel, Galmaarden, Bever en Herne. Vele revalidanten worden met onze bussen opgehaald van school of van huis.  Binnen deze regio werken wij samen met alle scholen, CLB’s en andere welzijnsdiensten. Veel van onze initiële doelstellingen zijn inmiddels bereikt. Maar er is nog werk… nog veel werk!  In onze regio zijn er immers nog heel wat noden te lenigen en spijtig genoeg stijgt die vraag nog steeds. Onze lange wachtlijst is daar jammer genoeg een concreet voorbeeld van. Spijtig genoeg staan wij daar totaal machteloos tegenover. Zolang de Overheid de wetgeving terzake niet aanpast, kunnen wij geen stap vooruit ! Het Revalidatiecentrum is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

CAR Horizon De Kim vzw Hoorcentrum
Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: